Systém na organizovanie času a riadenia projektov v práci vedúceho pedagogického zamestnanca

Vzdelávací program je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a rozvíja zručnosti vo využívaní systému na organizovanie času a ďalších IKT v riadiacej činnosti vpz, pri riadení malých projektov a organizovaní pracovných stretnutí.

Číslo akreditácie: 
1446/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Systém na organizovanie času a riadenia projektov
Rozhodnutie o schválení: