Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy

Vzdelávací program je zameraný na prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti kooperatívneho učenia a vyučovania v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia, skvalitňovanie ich profesijných kompetencií v procese výchovy a vzdelávania. 

Číslo akreditácie: 
1444/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy
Rozhodnutie o schválení: