doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Aprobácia:
Pracovisko:
Prešov, PdF PU v Prešove, 17. novembra č. 15
Pracovisko MPC:
Registrácia: streda, 3. máj 2017 - 16:46