Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
1442/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: