Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania nástrojov redakčného systému vo vyučovacom procese,rozšíriť spektrum efektívnych postupov pri vytváraní elektronického obsahu pedagogických dokumentov s podporou redakčného systému,

Číslo akreditácie: 
1436/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: