Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania nadobudnúť kompetencie v oblasti didaktickej analýzy vyučovacej jednotky vychádzajúcich z teoretických východísk didaktickej analýzy k metodicky správnym postupom pri jej realizácii.

Číslo akreditácie: 
1428/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: