Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove

Rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej výchovy v oblasti realizácie kondičného posilňovania v kontexte telovýchovného edukačného procesu.

Číslo akreditácie: 
1427/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: