Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách

Základy orientačného behu, práca s buzolou a mapou, metodika a didaktika orientácie v závislosti od charakteru terénu, príprava žiakov na súťaže v OB.

Číslo akreditácie: 
1426/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: