Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu základnej a strednej školy

Vzdelávací program je zameraný na výučbu slovenčiny pre cudzincov -metódy a formy práce

Číslo akreditácie: 
1425/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Slovenčina pre deti cudzincov v edukačnom procese
Rozhodnutie o schválení: