Podpora využívania IKT v predmete fyzika

Vzdelávací program poskytne udržať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľa potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pre využívanie IKT v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1422/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: