Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania

Získanie profesijných kompetencii potrebných na výkon inštruktora lyžiarského kurzu zjazdového lyžovania v základných a stredných školách.

Číslo akreditácie: 
1420/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: