Tvorba videa a jeho využitie v edukačnom procese

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese v oblasti tvorby, spracovania a využitia videa v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1405/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: