Koncepcia a implementácia viacjazyčných prístupov do vyučovania románskych jazykov

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov románskych jazykov v oblasti rozvoja viacjazyčnej a plurikultúrnej kompetencie učiteľov potrebnej na vyučovanie cudzích jazykov podľa novej koncepcie vyučovania z r. 2007 prostredníctvom viacjazyčných prístupov.

Číslo akreditácie: 
1403/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: