Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov

Prehlbovať profesijné kompetencie učiteľov/liek v oblasti aktívneho využívania poznatkov o neurofyziologických základoch pamäti a učenia sa v kontexte učebných štýlov žiakov/čok, vyučovacích a interakčných štýlov učiteľov/liek vzhľadom na edukačné ciele a individuálne edukačné potreby žiakov/čok.

Číslo akreditácie: 
1400/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov
Rozhodnutie o schválení: