PaedDr. Lenka Rovňanova, PhD.

PaedDr. Lenka Rovňanova, PhD.
Aprobácia:
Pracovisko:
Pedag.fakulta UMB BB
Pracovisko MPC:
Registrácia: streda, 3. máj 2017 - 16:46