Rodovo citlivá výchova

Rozvíjať a zdokonaľovať profesijné kompetencie učiteľov a učiteliek v oblasti rodovej výchovy a vzdelávania žiakov/čok na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu a tým sa podieľať na odstránení defektov žiakov a žiačok vznikajúcich diskrimináciou na základe rodu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1382/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: