Integrovanie digitálnych technológií do výučby anglického jazyka základných škôl a stredných škôl

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti využívania digitálnych technológií, integrovania virtuálnych zdrojov a sociálnych médií na rozvoj komunikácie žiakov v anglickom jazyku.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1381/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: