Rozvíjanie morálneho vedomia žiakov v škole

Udržať a rozvíjať zručnosť pedagogických zamestnancov v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1378/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvíjamie morálneho vedomia žiakov v škole
Rozhodnutie o schválení: