Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka

Vzdelávací program umožní učiteľom základných a stredných škôl tvorivo používať metódy a techniky zamerané na prácu s piesňou na hodinách anglického jazyka.

Číslo akreditácie: 
1369/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie piesní na hodinách AJ
Rozhodnutie o schválení: