Využitie IKT na hodinách ruského jazyka

Udržať si profesijné kompetencie učiteľa na využívanie IKT vo vyučovaní ruského jazyka a tým zvyšovať informačnú gramotnosť učiteľa cudzieho jazyka a rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti IKT a v jazykovej oblasti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1367/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: