Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii

Vzdelávací program je zameraný na aplikáciu prvkov pedagogiky celistvej výchovy F. Ketta do náboženskej edukácie.

Číslo akreditácie: 
1331/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: