Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy Živé obrázky

Rozšíriť kompetencie učiteľov cudzieho jazyka o zručnosť pouţívať netradičnú metódu vyučovania cudzieho jazyka „Ţivé obrázky“.rozvíjať zručnosti tvoriť úlohy, učebné pomôcky, didaktické hry a úlohy na rozvoj tvorivosti, logického myslenia, fantázie a kreativity ţiakov v metóde „Ţivé obrázky“,

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1314/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy živé obrázky
Rozhodnutie o schválení: