Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov

Špecializačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí pracujú na pozícii koordinátora výchovy k manželstvu alebo rodičovstvu alebo sa na takúto pozíciu pripravujú. Je venovaný odborným kompetenciám v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a zároveň ich implementácii do edukačného procesu v podmienkach konkrétnej školy.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1312/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 1. časť, Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 2. časť
Rozhodnutie o schválení: