Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na základnej a strednej škole

Vzdelávací program je zameraný na prácu s písomnými prameňmi - konkrétne postupy realizované v edukačnom procese základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1311/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Práca s písomnými prameňmi v základnej a strednej škole
Rozhodnutie o schválení: