Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní

Vzdelávací program je zameraný na využitie poznatkov o sakrálnych stavbách v školskej praxi vo výučbe spoločenskovedných predmetov

Číslo akreditácie: 
1298/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie poznatkov o sakrálnych stavbách na Slovensku v spoločenskovednom vzdelávaní
Rozhodnutie o schválení: