Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu ktitérií úspešnosti divergentných úloh v rámci konkrétnych predmetov na základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1294/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií úspešnosti v predmetoch na základných a stredných školách
Rozhodnutie o schválení: