Kritériá hodnotenia slohových prác

Inovácia predmetových kompetencií potrebných na aplikáciu nových poznatkov z oblasti slohu
a jeho hodnotenia do výučby SJaL

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1272/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kritériá hodnotenia slohových prác
Rozhodnutie o schválení: