Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie profesijných kompetencií potrebných pri plnení úloh v oblasti tvorby maturitných zadaní z ruského jazyka , na metodiku testovania ústneho prejavu a tvorbu zadaní ústneho prejavu pre úrovne B1a B2

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1258/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: