Duchovné sprevádzanie žiakov

Zdokonaliť a prehlbovať profesijné kompetencie učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy potrebné k duchovnému sprevádzaniu a rozvíjaniu zdravého a živého duchovného rozmeru osobnosti žiaka, založeného na rozvíjaní osobnej viery, nádeje a lásky a zvládaní vnútorných dynamizmov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1256/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: