Geografická exkurzia v edukačnom procese

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania získať zručnosti pri príprave a realizácii geografickej exkurzie.

Číslo akreditácie: 
1227/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
ČIŽMÁROVÁ, K., 2000. Didaktika geografie I.. Banská Bystrica. s. 118-122. ISBN 80-8055-334-3.
DUBCOVÁ, A. a kol., 2013. Didaktika geografie v teréne . Nitra: UKF. s. 9-30. ISBN 978-80-558-0297-8.
KANCÍR, J. a A. MADZIKOVÁ, 2011. Didaktika vlastivedy . Prešov. s. 150 -165. ISBN 978-80-8068-760-1.
TOLMÁČI, L.- V. LAUKO, D. GURŇAK, F.-KRIŢAN, 2008. Geografická exkurzia- Nástroj praktického vzdelávania. Bratislava: Iuventa. ISBN 978-80-8072-080-3.
Rozhodnutie o schválení: