Projektovo orientované vyučovanie v predmete fyzika - živá fyzika

Vzdelávací program je zameraný na zhrnutie podstaty projektového vyučovania a jeho základných znakov.Nosnou časťou programu je metodika využitia projektovéhovyučovania na hodinách fyziky.

Číslo akreditácie: 
1209/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Projektovo orientované vyučovanie v predmete fyzika - živá fyzika
Rozhodnutie o schválení: