Podnikanie v cestovnom ruchu a tvorba podnikateľského plánu

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky podnikania v cestovnom ruchu a pri tvorbe podnikateľských plánov.

Číslo akreditácie: 
1201/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: