Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky

Vzdelávací program pojednáva ako udržat si a aktualizovat profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v oblasti skúšania a hodnotenia žiakov v predmete fyzika.

Číslo akreditácie: 
1140/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky
Rozhodnutie o schválení: