Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca

VP umožní pedagogickým zamestnancom identifikovať a uplatniť jednotlivé prezentačné a komunikačné zručnosti v praxi s dôrazom na schopnosť pracovať s modernými IKT pomôckami.

Číslo akreditácie: 
1122/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca
Rozhodnutie o schválení: