Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole

Vzdelávací program pojednáva ako prehlbit, rozvíjat a rozšírit
profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti v experimentálnej oblasti
predmetu fyzika v stredoškolskom vzdelávaní.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1107/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: