Využitie interaktívnej tabule eBeam a jej softvéru v edukačnom procese

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnej gramotnosti. Získať znalosti o možnostiach využitia interaktívnej tabule eBeam a jej softvéru v pedagogickej praxi.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1099/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: