Moderný marketing pre stredné školy

Vzdelávací program je určený učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí z oblasti moderného marketingu. Ide predovšetkým o sprostredkovanie inovácií, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov nevyhnutne potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Číslo akreditácie: 
1058/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Moderný marketing pre SŠ, Moderný marketing pre SŠ - námety naprípadové štúdie
Rozhodnutie o schválení: