Video experiment vo vyučovaní fyziky (Statika a dynamika kvapalín a plynov)

Udržať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti učiteľa fyziky. Aktualizovať jeho zručnosti vedieť vybrať, tvoriť a používať vhodné modelové video experimenty podporujúce procesy učenia sa žiaka vo vyučovaní fyziky.

Číslo akreditácie: 
1048/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Videoexperiment vo vyučovaní fyziky
Rozhodnutie o schválení: