Implementácia nových jazykovedných poznatkov do vyučovania jazyka na základnej a strednej škole

Inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1039/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Implementácia nových jazykovedných poznatkov do vyučovania jazyka na ZŠ a SŠ
Rozhodnutie o schválení: