Tvorba pracovných listov využiteľných v anglickom bilingválnom vzdelávaní pri uplatňovaní metódy CLIL

Udržať a rozvíjať profesijné zručnosti v oblasti tvorby pracovných listov v rámci metódy CLIL pre potreby bilingválneho vzdelávania.

Číslo akreditácie: 
1035/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba PL v rámci metódy CLIL
Rozhodnutie o schválení: