Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie potrebné na výkon činností učiteľa s aprobáciou na ruský jazyk (ako prvý a druhý cudzí jazyk).

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1032/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Učebnica ruština. čo s ňou?
Rozhodnutie o schválení: