Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania posilnenie profesijných kompetencií na objektívne hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z AJ a zabezpečenie jej validity a spoľahlivosti.

Číslo akreditácie: 
1031/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: