Základy lezenia na skalách a umelých stenách

Vzdelávací program poskytne teoretické a praktické poznatky potrebné pre implemtáciu techniky lezenia na skalách a umelých stenách v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1029/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: