Inovácie v riadení odborného výcviku

Tento vzdelávací program je navrhnutý pre hlavných majstrov odbornej výchovy, ktorým podľa § 34 ods. 3 zákona končí platnosť funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania. Naplánované ciele vzdelávacieho programu umožňujú účastníkom naučiť sa a v praktickej podobe uplatniť prvky riadenia v odbornom výcviku v intenciách rozvoja kompetencií vychádzajúcich z profesijných štandardov pre hlavných majstrov odbornej výchovy. Vzdelávací program je zameraný na rozvoj kompetencií z týchto dimenzií: Normatívna, ekonomická a rozvojová, Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, Personálne riadenie.

Číslo akreditácie: 
960/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Inovácie v riadení OV