Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy

Vzdelávací program je určený majstrom odbornej výchovy, ktorí chcú požiadať o prvú atestáciu.
Medzi ciele vzdelávania patria:
1. Identifikovať problematiku a vybrať tému svojej atestačnej práce
2. Formulovať a zdôvodniť cieľ svojej atestačnej práce
3. Navrhnúť a zdôvodniť projekt a štruktúru svojej atestačnej práce
Počas vzdelávania si účastník pripraví projekt atestačnej práce, vrátane harmonogramu jej písania.

Číslo akreditácie: 
918/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako napísať prácu k 1. at. V kat. MOV
Rozhodnutie o schválení: