Grafy ako súčasť prezentačného prejavu

Tvorba, popis a interpretácia grafickej informácie v základných softvéroch kancelárskeho balíka (textový editor, tabuľkový kalkulátor, prezentačný softvér), animácia grafov v prezentačnom softvéri

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
892/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: