Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Účastník si zdokonaľuje profesijné kompetencie potrebné v oblasti implementácie inovatívnych postupov vo vyučovaní.

Číslo akreditácie: 
855/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Krausová, Jolana: Učenie sa na stanovištiach