Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich vychovávateľov

Vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov, je určený absolventom funkčného vzdelávania. Svojim obsahom aktualizuje poznatky z oblasti školských právnych a pracovno-právnych predpisov a oblasti riadenia pedagogického procesu, vrátane riadenia pedagogického kolektívu.

Číslo akreditácie: 
848/2012 - KV
Dokumenty