Tanečná príprava

Vzdelávací program poskytne teoretické a praktické poznatky a zručnosti potrebné pre implementáciu tanečnej prípravy do edukačného procesu v telesnej a hudobnej výchove

Číslo akreditácie: 
836/2012 - KV