Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca

Cieľom vzdelávania je identifikovať príčiny a prejavy stresu u detí a dosprlých, samostatne a flexibilne reagovať na nastupujúcu záťaž a osvojiť si základy dvoch relaxačných techník s cieľom profesionalizácie svojho správania v záťažovej situácii.

Číslo akreditácie: 
799/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres